Hospodářské komory v České republice

Personální audit

Personální audit je v dnešní době moderním a významným nástrojem, který slouží k zjištění stavu ve fungování a řízení organizací. V krátkém časovém horizontu můžete personálním auditem získat spoustu věcí. Pojďme se podívat, co to bude. V prvé řadě se jedná o o všechny podstatné procesy ve společnosti a jejich fungování.

Sem patří například plnění obchodních a ekonomických ukazatelů, plnění strategií a vizí, plnění přání, požadavků a očekávání zákazníků, trendy v poskytovaných službách a jakosti výrobků a tak podobně. Dalším bodem získání objektivní zpětné vazby o efektivitě. Sem patří vymezení pravomocí a odpovědností u vybraných skupin zaměstnanců, či vedoucích nebo tvorba organizačních struktur.

Třetím bodem je získání zásadních informací o stavu profesní a odborné způsobilosti, postojích a názorech zaměstnanců. Čtvrtým bode jsou pak velice důležité informace , které byste běžnou formou řízení jenom těžko získali. Zde se jedná například o ucelený a strukturovaný pohled na určité problémy ve společnosti, trendy a stav ve firemní kultuře a tak podobně.

Posledním bodem je již pak samozřejmě určitá zpětná vazba, od čeho se můžete ve firmě odrazit a co můžete realizovat.

Komentáře jsou uzavřeny.