Hospodářské komory v České republice

Archív kategorií: Podpora podnikání

Rozhodčí soud při hospodářské komoře

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je jediným stálým soudem, který má obecnou působnost na území České republiky.

Pokud bychom měli jít do historie, tak bychom museli do roku 1949, kdy byla založena Československá obchodní komora.

První změna přišla v roce 1980, kdy došlo k přejmenování na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře. Na dnešní označení došlo v roce 1995. Rozhodčí soud má své sídlo v Praze, přičemž za dobu svého působení tento soud rozhodl více než deset tisíc sporů.

V čele rozhodčího soudu stojí předsednictvo, které je jmenováno na tři roky hospodářskou a agrární komorou. Toto předsednictvo má pak za úkol zvolit místopředsedu a předsedu, kteří pak mohou jménem rozhodčího soudu jednat. Rozhodování sporů je řízeno procesními řády a statutem, které rozhodčí soud vydává.

V seznamu rozhodčího soudu se nachází přes tři sta rozhodců, mezi kterými jsou například advokáti, vysokoškolští učitelé a tak podobně. Veliký zlom pak přišel v roce 2005, kdy tato organizace dostala dokonce jako jediná na světě možnost a oprávnění rozhodovat takzvané doménové spory o domény .cz, .org, .com, .biz, .net a .eu.

Vložil Podpora podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace na pracovní místo

V dnešní době je samozřejmě poměrně veliká nezaměstnanost, a tak je dotace na nové pracovní místo ze strany státu poměrně velikou pomocí. Od státu můžete na podporu získat částku, která může být až osmkrát vyšší, než je průměrný plat v České republice, tedy něco kolem sto devadesáti pěti tisíc korun.

Abyste takovou dotaci získali, tak ale musíte samozřejmě splňovat předem dané podmínky. Podpora je uplatňovány především na osoby, jež jsou vyloučené nebo ohrožené společensky a mají v drtivé většině případů kombinací nějakých handicapů.

Jde tedy o osoby, o které je potřeba se více starat při zprostředkovávání pracovního místa. Dle zákona by se mělo jednat o uchazeče, kteří jsou déle než pět měsíců v evidenci a současné jsou na trhu práce znevýhodnění věkem, kvůli svému zdravotnímu stavu, mají v péči malé dítě nebo samozřejmě jiné okolnosti, na které je třeba brát zřetel.

Na jedno pracovní místo je možné vyčlenit příspěvek , který se pohybuje zhruba kolem deseti tisíc, přičemž je možno podporovat zaměstnance jenom maximálně dvanáct měsíců, tedy jeden rok. Není možné podpořit jednu osobu opakovaně.

Vložil Podpora podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Interní audit

Interní audit je nezávislou, poradenskou a objektivně ujišťovací činností, která je zaměřená na zdokonalování procesů a přidávání hodnoty v organizacích. Společnostem pak pomůže interní audit dosáhnout cíle hlavně tím, že dokáže přinést metodicko systematický přístup ke zlepšování a hodnocení účinnosti systému řízení rizik, správy organizace, kontrolních a řídících procesů a tak podobně.

Hlavním cílem interního auditu je pak vnitřní kontrolní systém, na základě kterého se vrcholovému managementu a orgánům společnosti dostanou informace, analýzy, hodnocení, konzultace, doporučení a tak podobně, aby se všechny úkoly mohly plnit efektivněji.

V organizaci je rozsah interního auditu opravdu široký, přičemž zahrnuje veliké množství věcí. Může se jednat také o témata jako například řídící kontrola, řízení rizik, řízení organizace, spolehlivost manažerského a finančního výkaznictví, dodržování předpisů a zákonů a tak podobně. Postava interního auditora není zodpovědná za řízení dané společnosti.

Jedná se pouze o poradní orgány představenstva a vedení, kteří radí, jak lépe a účinněji konat svoje povinnosti. Interní auditoři by měli mít kvalitní odborné zázemí a vysokou úroveň vzdělání.

Vložil Podpora podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář