Hospodářské komory v České republice

Archív kategorií: Hospodářská komora ČR

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora je sdružením podnikatelů dle zákona o Agrární komoře České republiky a Hospodářské komoře České republiky. Jedná se  ve své podstatě o právnickou osobu, která je zapsána v obchodním rejstříku, přičemž její působení je nezávislé na státních orgánech, politických stranách a orgánech územní samosprávy.

Jihočeská hospodářská komora má své hlavní poslání v podpoře a rozvíjení podnikatelského prostředí a samozřejmě se také snaží prosazovat zájmy podnikatelů. Její nezastupitelné místo pak spočívá zejména v poskytování a shromažďování informací pro podnikatelské subjekty a v oblasti tvorby obchodní neformálních kontaktů.

Pokud bychom se měli podívat do historie Jihočeské hospodářské komory, tak bychom museli do roku 2001, kdy k prvnímu lednu došlo ke spojení hospodářských fungujících komor v Táboře, Strakonicích, Českém Krumlově a Českých Budějovicích.

Jihočeská hospodářská komora je rozdělena jak regionálně, tak také oborově, přičemž existují sdružení reality, sdružení dopravy, sdružení cestovního ruchu, sdružení územního rozvoje a sdružení stavebnictví. Jestliže se budete chtít podívat na nějaké detailnější informace o Jihočeské hospodářské komoře, o službách které poskytuje, mrknout na nějaké dokumenty, tak navštivte oficiální internetové stránky, které naleznete na internetové adrese jhk.cz.

Dozvíte se zde také spoustu informací a aktualit o pořádaných akcích, které mohou být zajímavým přínosem pro každého.

Vložil Hospodářská komora ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky je samosprávná organizace v České republice, která zastupuje podnikatelskou veřejnost (mimo lesnictví, potravinářství a zemědělství) a prosazuje její zájmy a potřeby.

Členové hospodářské komory mohou být jak právnické osoby, tak také fyzické osoby. Podnikatelská legislativa, která vlastně v samotném základu upravuje normy, podle kterých se hospodářská komora České republiky řídí, je tvořena dvěma složkami. Jedná se o složku oborovou a regionální. V jednotlivých regionech je zastupována celkově čtyřiceti jedna okresními a čtrnácti krajskými hospodářskými komorami.

Oborová složka je pak zastupována celkově osmdesáti pěti živnostenskými společenstvy. Hospodářská komora České republiky má své hlavní sídlo v Praze. Pokud jde o oblast lesnictví, potravinářství a zemědělství, tak ta je zastupována Agrární komorou České republiky. Společným orgánem těchto komor je Rozhodčí soud.

Pokud bychom se měli podívat na hlavní činnosti Hospodářské komory, tak se jedná například o šíření informací a znalostí o ekonomických podmínkách, hospodářství a právních předpisech, které se týkají hospodářských styků a podnikatelských aktivit spojených se zahraničím. Dále se jedná samozřejmě o vzdělávací činnosti, konzultační a poradenské služby v otázkách, které jsou spojené s podnikáním a spoustu dalších věcí.

Vložil Hospodářská komora ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno je samostatný právní subjekt v rámci sítí Hospodářských komor České republiky. Hospodářské komory slouží k podporování podnikatelských aktivit, k ochraně zájmů členských společností a k prosazování zájmů. Pokud bychom se měli podívat konkrétně na služby hospodářské komory v Brně, tak se jedná o vzdělávání, právní poradenství.

Dále finanční poradenství, pronájem vlastních prostor členským firmám, služby CzechPoint, celní poradenstvím a tak podobně. Pokud bychom se měli podívat do historie hospodářské komory Brno, tak bychom museli do roku 1850, kdy byla založena pod názvem Obchodní a živnostenská komora v Brně.

Tato původní komora pak byla ukončena prvního ledna roku 1949. V této době vlastnila celkově sedm budov v Brně. V dnešní době jsou ještě čtyři z nich ve vlastnictví státu.

K obnovení komorové činnosti v Brně došlo devátého desátý roku 1990, přičemž se otevřela Regionální kancelář Československá obchodní a průmyslová. Ke konečnému osamostatnění Obchodní a hospodářské komory v Brně došlo dvacátého devátého ledna roku 1993. Největšího počtu členů dosáhla komora v roce 2008, kdy jich bylo celkově sedm set tři.

Jestliže se budete chtít dozvědět více o této komoře a podívat se na služby, projekty a další dokumenty, tak se můžete mrknout na oficiální internetové stránky.

Vložil Hospodářská komora ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář