Hospodářské komory v České republice

Archív kategorií: Dotace z Evropy

Dotace na podnikání

V dnešní době se hodně mluví o dotacích z Evropské Unie, ale někteří lidé stále nevědí, odkud se tyto peníze vlastně berou.

Hlavním cílem politiky sociální a hospodářské soudržnosti Evropské Unie je to, aby se zaostalé regiony členských států dostaly na požadovanou úroveň.

Celková politika tohoto programu je naplňována pomocí Fondu soudržnosti a Strukturálních fondů. Prvně se podíváme na evropské strukturální fondy. Sem patří v prvé řadě evropský fond pro regionální rozvoj, který se stará o podporu investičních projektů.

Jedná se například odstraňování ekologických zátěží, výstavba železnice a silnic, úprava koryt řek, výstavba poldrů, podpora začínajících podnikatelů a podnikatelů, kteří mohou potencionálně prospět danému region.

Dále se může jednat o obnovu různých sportovních areálů, které mohou být využity pro podporu cestovního ruchu, rekonstrukci kulturních památek, oprava nebo výstavba infrastruktury a spousta dalších věcí.

Dalším je evropský sociální fond, ze kterého jsou podporovány projekty neinvestiční, jako například rekvalifikování nezaměstnaných, speciální programy pro lidi, kteří jsou zdravotně postižení, mládež etnických menšin, děti, rozvíjení vzdělávacích programů a tak podobně. Fondy soudržnosti jsou pak na druhou stranu určeny pro podporu nikoliv regionů, ale chudších států.

Vložil Dotace z Evropy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace EU

Jestliže vás napadla nějaká zajímavá aktivita, která se může uskutečnit ve vaší obci, podniku, škole, neziskové organizaci a tak podobně, tak s největší pravděpodobností budete moci požádat o nějakou podporu ze strukturálních fondů z Evropské Unie.

Obecně můžeme říct, že z fondů Evropské Unie jsou podporovány veřejně prospěšné projekty, které přispívají ke zlepšení ekonomického a sociálního prostředí v členských zemích Evropské Unie a samozřejmě v regionech těchto zemí.

V žádném případě se nejedná o nějaké finanční injekce do neziskových sektorů, soukromých obcí a firem nebo kterýchkoliv jiných subjektů. Příjemce dotací musí vždycky doložit svůj záměr a jeho obecnou prospěšnost.

Obecná prospěšnost se nechápe jenom ve smyslu sociálních aktivit. Ze seznamu firem, které žádají o dotace, se proto rozhodně nevylučují společností, které by chtěli spolufinancovat například vzdělávání zaměstnanců, nové technologie, rozšíření výroby, stavba výrobách prostor a tak podobně.

Musí se však vždy doložit nějaký přesah, který jde na rámec cílů společnosti. Pokud bychom měli uvést příklad, tak se jedná například o podporu zaměstnanosti u soukromých firem a tak podobně.

Vložil Dotace z Evropy | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Jak získat dotace z EU

Evropská Unie má své strukturální fony, ze kterých může spolufinancovat poměrně veliké množství projektů. Pojďme si pro příklad některé tyto projekty uvést.

Může se tedy jednat například o zakoupení nových strojů nebo vybudování nových výrobních hal, zvýšení vývozu a propagování firmy v zahraničí, zmodernizování technologie výroby či organizování řízení podniku. Dále se může jednat o vzdělávání svých zaměstnanců, podpoření výstavby objektu, který je určený k podnikání.

Dále vybudování ubytovacích, stravovacích, či jiných kapacit nebo jiné přispění k rozvíjení cestovního ruchu v daném regionu. Další věcí může být vylepšení či vybudování odpadového hospodářství, zavedení energeticky úsporné technologie nebo zateplení budovy. Pokud tedy budete chtít žádat o nějaké dotace z Evropské Unie, tak si v prvé řadě musíte zjistit, jestli vaše společnost odpovídá základním kritériím, dle kterých vlastně můžete o dotace požádat.

V další řadě si vytipujete projekt, který by měl odpovídat potřebám vaší společnosti a současné může být financován za pomocí fondů Evropské Unie. Samotná žádost je pak poměrně komplexním projektem, přičemž se v ní musí objevit studia proveditelnosti, analýzy výnosů a nákladů, finanční analýzy, logické rámce projektu a spoustu dalšího.

Vložil Dotace z Evropy | Štítek , , , , | Zanechat komentář