Hospodářské komory v České republice

Audit účetnictví

Finanční audit, nebo také audit účetních výkazů, je nezávislým ověřením účetních výkazů auditorem, které má za úkol jednu věc. Jedná se vlastně o to, jestli jsou dané účetní výkazy fyzické nebo právnické osoby věrné a pravdivé a samozřejmě jestli souhlasí s odpovídajícími právními předpisy.

Po skončení práce se auditor vyjádří v takzvané auditorské zprávě. Prvotním účelem auditorské činnosti by mělo být zvýšení věrohodnosti společností a druhotným účelem by mělo být vyvarování se podvodům a chybám. Výsledná zpráva auditora je standardizovaným a veřejně přístupným dokumentem, přičemž se může objevit v několika standardizovaných formách.

Jedná se o odmítnutí výroku, záporný výrok, výrok s výhradou nebo výrok bez výhrad. Audit by se měl také určitě řídit nějakými směrnicemi, které jsou dány u nás v České republice Komorou auditorů České republiky. Postup auditu se tedy dělí do několika fází. Jedná se v prvé řadě o plánování auditu, kde se určuje to, jestli se jedná o opakovaný nebo nový audit.

Dále probíhá testování, kde probíhají testy věcné správnosti a testy spolehlivosti. Třetí a poslední fází je dokončení auditu.

Komentáře jsou uzavřeny.