Hospodářské komory v České republice

Měsíční archív: Říjen 2014

Hospodářská komora Brno

Regionální hospodářská komora Brno je samostatný právní subjekt v rámci sítí Hospodářských komor České republiky. Hospodářské komory slouží k podporování podnikatelských aktivit, k ochraně zájmů členských společností a k prosazování zájmů. Pokud bychom se měli podívat konkrétně na služby hospodářské komory v Brně, tak se jedná o vzdělávání, právní poradenství.

Dále finanční poradenství, pronájem vlastních prostor členským firmám, služby CzechPoint, celní poradenstvím a tak podobně. Pokud bychom se měli podívat do historie hospodářské komory Brno, tak bychom museli do roku 1850, kdy byla založena pod názvem Obchodní a živnostenská komora v Brně.

Tato původní komora pak byla ukončena prvního ledna roku 1949. V této době vlastnila celkově sedm budov v Brně. V dnešní době jsou ještě čtyři z nich ve vlastnictví státu.

K obnovení komorové činnosti v Brně došlo devátého desátý roku 1990, přičemž se otevřela Regionální kancelář Československá obchodní a průmyslová. Ke konečnému osamostatnění Obchodní a hospodářské komory v Brně došlo dvacátého devátého ledna roku 1993. Největšího počtu členů dosáhla komora v roce 2008, kdy jich bylo celkově sedm set tři.

Jestliže se budete chtít dozvědět více o této komoře a podívat se na služby, projekty a další dokumenty, tak se můžete mrknout na oficiální internetové stránky.

Vložil Hospodářská komora ČR | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Rozhodčí soud při hospodářské komoře

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je jediným stálým soudem, který má obecnou působnost na území České republiky.

Pokud bychom měli jít do historie, tak bychom museli do roku 1949, kdy byla založena Československá obchodní komora.

První změna přišla v roce 1980, kdy došlo k přejmenování na Rozhodčí soud při Československé obchodní a průmyslové komoře. Na dnešní označení došlo v roce 1995. Rozhodčí soud má své sídlo v Praze, přičemž za dobu svého působení tento soud rozhodl více než deset tisíc sporů.

V čele rozhodčího soudu stojí předsednictvo, které je jmenováno na tři roky hospodářskou a agrární komorou. Toto předsednictvo má pak za úkol zvolit místopředsedu a předsedu, kteří pak mohou jménem rozhodčího soudu jednat. Rozhodování sporů je řízeno procesními řády a statutem, které rozhodčí soud vydává.

V seznamu rozhodčího soudu se nachází přes tři sta rozhodců, mezi kterými jsou například advokáti, vysokoškolští učitelé a tak podobně. Veliký zlom pak přišel v roce 2005, kdy tato organizace dostala dokonce jako jediná na světě možnost a oprávnění rozhodovat takzvané doménové spory o domény .cz, .org, .com, .biz, .net a .eu.

Vložil Podpora podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Právní poradna zdarma

Právních poraden, ve kterých si můžete zdarma nechat poradit, je v dnešní době na internetu opravdu veliké množství. Jednu velice oblíbenou naleznete na internetové adrese mojepravniporadna.cz. Jedná se tedy o bezplatnou právní poradnu, která může všem svých návštěvníkům nabídnout právní všestrannou pomoc zdarma.

Zdarma zde naleznete návody, právní rady a vzory dokumentů. Pojďme se podívat, jak správně zadávat dotazy do těchto poraden.

V prvé řadě musíte svůj dotaz samozřejmě správně formulovat a s co možná největšími detaily popsat situaci, ve které se nacházíte nebo se budete nacházet.

Zaměřte se také ve veliké míře na popsání základní vztahu, kterého se dané věci týkají. Pokud budete chtít zadat dotaz, jednoduše klikněte na kontaktní formulář “Zadejte dotaz.” Samozřejmě je také možné, že věc, na kterou se konkrétně ptáte, již byla někdy v minulosti na této právní poradně zodpovězena.

Využijte proto ještě před odesláním dotazu fulltextového vyhledání webu, které naleznete v horní části po pravé straně stránek. Jinak všechny dotazy jsou stránkách rozděleny do několika kategorií podle toho, jakého práva se týkají.

Jedná se například o kategorie jako Občanské právo, Obchodní právo, Trestní právo, Správní právo, Pracovní právo a tak podobně.

Vložil Začátky podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Právní poradna on-line pro podnikatele

Právních poraden je v dnešní době na internetu opravdu veliké množství. Jeden z velice oblíbených portálů naleznete na internetové adrese pravopropodnikatele.cz. Jestliže se na tyto stránky podíváte, tak v horní části naleznete hlavní menu, které je rozděleno do několika kategorií. V prvé řadě se tedy jedná o právní služby online.

Tento portál je zaměřený především na online podnikání a právní poradenství v oblasti IT. Všechna doporučení jsou předávána v podobě smluvních dokumentů, právních doporučení, vyjednávání s protistranou, poradenství, asistenci při registračních řízeních, jednání v zastupování atp.

Služby jsou zde navíc dostupné dvacet čtyři hodin, každý den v týdnu včetně víkendu. Na výběr máte opravdu hodně možností za velice dostupné ceny. Jestliže například budete potřebovat vypracovat nějakou smlouvu nebo pouze zkontrolovat stávající, všechno může proběhnou online bez toho, aniž byste museli navštívit kancelář.

Smlouvy jsou zpracovávány obvykle během jednoho až dvou dnů, přičemž samozřejmě záleží na náročnosti. Počáteční nacenění je samozřejmě zdarma, abyste si udělali prvně představu, na jaké peníze vás daná služba vyjde. Na stránkách si můžete také nějaké právně doporučené postupy sehnat zdarma.

Vložil Začátky podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Poradna pro podnikatele

Poraden pro podnikatele najdete na internetu opravdu veliké množství. Můžete se zde dočíst naprosto všechno a pokud si stále nebudete vědět rady, tak samozřejmě můžete ve většině z nich napsat nějaký dotaz, který vám renomovaní lidé zodpoví.

Jednu z největších podnikatelských poraden v České republice naleznete na internetové adrese poradna.podnikatel.cz. Pokud se podíváte na tyto internetové stránky, tak v horní části naleznete hlavní menu, které je rozděleno na několik kategorií podle toho, čím se zabývají.

Jedná se tedy například o kategorie Start podnikání, Obchod a marketing, Daně a účetnictví, Peníze a úspory, Právo a zákony, IT a eByznys a tak podobně. Stránky jinak fungují jako forum, takže sem můžete v klidu psát své dotazy, na které vám odpovídají buď další uživatelé nebo renomovaní odborníci. Je však nutno říct, že pokud vznesete dotaz do odborné porady, tak to není zdarma. Nejnižší cena za zodpovězení dotazu je sto čtyřicet devět korun, přičemž odpověď je zajištěna do sedmdesáti dvou hodin, vyjma svátků a víkendů.

Pokud se chcete jen poradit s ostatními uživateli, tak to je samozřejmě zadarmo.

Vložil Poradenství pro podnikatele | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Czech Point

Na jaře roku 2007m bylo vybráno celkově třicet sedm obcí, ve kterých měl být zahájen státní projekt Czech Point. Prvního srpna téhož roku následovala obce Česká pošta, která přidala dalších sedmdesát čtyři pracovišť.

Do zkušebního provozu se pak ještě jako třetí subjekt zapojila Hospodářská komora České republiky.

Ostré spuštění projektu Czech Point proběhlo prvního října roku 2007, přičemž počet poboček narostl díky třem výše zmíněným subjektům celkově na šest tisíc čtyři sta čtyřicet devět. Můžeme ještě říct, že propagátorem Czech Pointu byl tehdejší poslanec Ivan Langer.

Ve zkratce můžeme soudit, že se jedná o úspěšný projekt, který je lidem prospěšný hlavně z úspory času, který by strávili běháním po různých úřadech. Pojďme se nyní podívat, co za služby pobočky Czech Pointu nabízejí. V prvé řadě se jedná o výpisy, o které můžete požádat anonymně, tedy výpis z katastru nemovitostí, výpis z insolvenčního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku a výpis z obchodního rejstříku.

Dále se jedná o výpis z rejstříku trestů, výpis bodového ohodnocení osoby, seznam kvalifikovaných dodavatelů, autorizovanou konverzi dokumentů a tak dále.

Vložil Státní projekty | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Česká pošta Czech Point

Czech Point je českým státním projektem, prostřednictvím kterého mohou krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností a jiné právnické osoby lidem vydávat výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí nebo z živnostenského rejstříku.

Služba Czech Point vznikla dvacátého druhého června roku 2005, přičemž hlavním propagátorem této služby byl toho času poslanec Ivan Langer. Naplno se síť Czech Point rozjela dvacátého druhé ledna roku 2008. Na pobočkách Czech Point mohou lidé tedy získat veškeré údaje, výpisy, opisy, které jsou uloženy v centrální veřejné evidenci a registru o jejich osobě, právech a majetku.

Pojďme se nyní podívat na všechny nabízené služby Czech Pointu, kterých se můžeme dovolat. V prvé řadě se jedná o výpis z katastru nemovitostí, přičemž o něj můžete požádat i anonymně. Dále se jedná o výpis s obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku a živnostenského rejstříku, přičemž opět o něj můžete požádat anonymně.

Dalším dokumentem je výpis z rejstříku trestů, který můžete potřebovat například při žádosti o zaměstnání. Dalším dokumentem je například výpis bodového hodnocení osoby, tedy kolik máte trestných bodů za prohřešky během řízení motorového vozidla.

Vložil Státní projekty | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Daňové poradenství

Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování specifických služeb, přičemž hlavním účelem je samozřejmě správné plnění vašich daňových povinností. Dalším výsledkem daňového poradenství by měla být samozřejmě také optimalizace vašich daňových povinností, neboť vyhlášky a zákony se velice často mění.

Společností, které se zabývají daňových poradenstvím, existuje na trhu samozřejmě veliké množství. Jednou z velice oblíbených je pak společnost Fiza, kterou naleznete na stejnojmenných internetových stránkách. Kromě daňového poradenství se zabývá také auditorskými službami nebo ekonomicko-organizačním poradenstvím.

Pokud se však budeme bavit striktně o daňovém poradenství, tak je vám společnost schopna poradit v problematice všech typů daní. Jedná se tedy například o zpracovávání daňových testů u jednotlivých druhů daní, zpracování daňového přiznání k daní z přidané hodnoty.

Dále zpracování daňového přiznání k daním z příjmů, zpracování daňového přiznání z převodu nemovitostí, k daním z nemovitosti samotné a tak podobně. Mezi další služby pak patří samozřejmě samotné daňové poradenství, daňová optimalizace, hlášení intrastatu, zpracování písemných stanovisek a další služby. Sídlo společnosti naleznete v Brně na ulici Hrozňatova 3.

Vložil Poradenství v podnikání | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Ekonomické poradenství

Pojďme se v prvé řadě podívat, co by mělo být hlavním cílem ekonomického poradenství. V prvé řadě by se mělo jednat o zlepšení struktury nákladů společnosti takových způsobem, aby docházelo k trvalému zvyšování vaší konkurenceschopnosti.

Řízení nákladů by mělo být strategické, což určitě přispívá k tomu, aby se zabraňovalo krizím a nepříjemným finančním situacím.

Ekonomické poradenství by se mělo zabývat třemi hlavními složkami. Jedná se v prvé řadě o organizační strukturu, která je velice důležitá k tomu, abyste správně nasměrovali své finanční prostředky. Organizační struktura by měla být vystavěna na základně všech procesů a jejich společných vazeb. Další složkou ekonomického poradenství by měl být takzvaný controlling.

Tímto by se měli zabývat především manažeři dané společnosti. Jedná se vlastně o sbírání dat a jejich převádění na informace, které mohou společnosti pomoci. Velice často se totiž stává to, že se data sice sbírají, ale již se s nimi nijak nepracuje, což je samozřejmě velice špatně.

Třetí složkou ekonomického poradenství je takzvaný krizový management, kterého byste se měli držet, pokud se dostanete do nějakých finančních problémů.

Vložil Poradenství v podnikání | Štítek , , , | Zanechat komentář

Investiční poradenství

Investičním poradenstvím se v dnešní době zabývá stále více a více lidí, přičemž je ze zákona dáno, že daný člověk, chcete-li poradce, musí být registrovaný u České národní banky. Investiční poradce naleznete v drtivé většině poradenských společností, jako je například OVB, Partners a tak podobně.

Pokud budete chtít investovat své finanční prostředky, tak byste si v prvé řadě měli uvědomit několik věcí. Jedná se například o to, v jak dlouhém horizontu chcete investovat, jakou očekáváte výnosnost, jakou míru rizika jste ochotní přijmout, kolik chcete vložit financí do investice a tak podobně.

V dnešní době jsou poměrně oblíbené investice do investičních fondů. Společně s jinými investory vstupujete do skupiny, jejíž hlavním cílem je samozřejmě prospěch a profit. Jedná se o akciové společností, která vlastně prodejem akcií získává prostředky pro investování a snaží se vytvořit zisk.

Investor do akciových fondů se tedy stává akcionářem. Fond má několik hlavních členů. Jedná se v prvé řadě o manažera fondu, který všechna investiční rozhodnutí řídí. Dále zde máme správce fondu, představenstvo společnosti, akcionáře a marketingovou společnost k propagaci a prodeji akcií.

Vložil Poradenství pro podnikatele | Štítek , , , , | Zanechat komentář